Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον Ιστότοπο και διακρίνονται σε υποχρεωτικά cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστότοπου καθώς και προαιρετικά cookies, τα οποία εγκαθίστανται μόνο εφόσον τα αποδεχθεί ο κάθε επισκέπτης/χρήστης.

Η συγκατάθεση για την εγκατάσταση και λειτουργία των προαιρετικών cookies μπορεί να παρασχεθεί και να ανακληθεί οποτεδήποτε όπως αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που ενδεχομένως προηγήθηκε.

Στον κατωτέρω πίνακα παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για κάθε cookie που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος καθώς και για τη δυνατότητα και τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησής του.