Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον Ιστότοπο και διακρίνονται σε υποχρεωτικά cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστότοπου καθώς και προαιρετικά cookies, τα οποία εγκαθίστανται μόνο εφόσον τα αποδεχθεί ο κάθε επισκέπτης/χρήστης.

Η συγκατάθεση για την εγκατάσταση και λειτουργία των προαιρετικών cookies μπορεί να παρασχεθεί και να ανακληθεί οποτεδήποτε όπως αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που ενδεχομένως προηγήθηκε.

Στον κατωτέρω πίνακα παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για κάθε cookie που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος καθώς και για τη δυνατότητα και τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησής του.

 

Ονομασία Κατηγορία Σκοπός/Διάρκεια Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Υποχρεωτικά Διατηρεί την επιλογή του επισκέπτη για τα cookies και είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου

 

Ανήκει στ …..

Διάρκεια … μήνας

Δεν απενεργοποιείται.
Υποχρεωτικά “Cookie Συνεδρίας” (Session Cookie) που είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου.

 

Ανήκει στ …. .

Διαρκεί όσο  η επίσκεψη στον Ιστότοπο

 Δεν απενεργοποιείται.
Στατιστικών Βασικά cookies που ορίζονται από την υπηρεσία Google Analytics και επιτρέπουν στη Βουλή των Ελλήνων να παρακολουθεί τη συμπεριφορά των επισκεπτών και να μετρά την απόδοση του Ιστότοπου..

Ανήκει στη Google

Διάρκεια .. χρόνια

 Απενεργοποιούνται εδώ ή από τις ρυθμίσεις των cookies.
_gid Στατιστικών Ανήκει στη Google

Διάρκεια 1 μέρα

Βελτιστοποίησης “Cookie Συνεδρίας” (Session Cookie) που χρησιμοποιείται για διαφημιστικούς σκοπούς από την Google, στην οποία ανήκει.

Διαρκεί όσο η επίσκεψη στον Ιστότοπο.

Απενεργοποιείται εδώ ή από τις ρυθμίσεις των cookies.