Επικοινωνία

Επικοινωνία

Πληροφορίες

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Α.Ε.
Φιλελλήνων 7, Αθήνα 10570
Email: info@green-athens.gr
ΑΦΜ: 996765022 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ: 15885166000


Για σχόλια και παρατηρήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΠΟ στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση: info@green-athens.gr

  Κατηγορία Αιτήματος/Παρατήρησης

  Τα πεδία με * συμπληρώνονται υποχρεωτικά

  Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν προσωπικά δεδομένα, τα οποία απαιτούνται για την καταγραφή και πιθανή διερεύνηση των παρατηρήσεών σας και για το σκοπό αυτό πιθανώς να διαβιβαστούν από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Α.Ε» σε τυχόν εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ κλπ.) χωρίς να αποκλείεται η περαιτέρω επικοινωνία με αυτούς.

  Οι προαναφερόμενες ενέργειες καταγραφής, διερεύνησης, διαβίβασης και περαιτέρω επικοινωνίας, συνιστούν Επεξεργασία των δεδομένων σας, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης που μπορείτε να παράσχετε πατώντας στο πεδίο "Συναίνεση για τα Προσωπικά Δεδομένα" στο τέλος της παρούσας.

  Δικαιούστε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@green-athens.gr. Η ενδεχόμενη ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της Επεξεργασίας που ενδεχομένως προηγήθηκε.

  Συναινώ στη χρήση των προσωπικών δεδομένων που καταχώρισα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παραπάνω ενημέρωση.