Σκοπός της εταιρείας είναι η διοίκηση, διαχείριση, και εν γένει προστασία του Εθνικού Κήπου και των Δυτικών Λόφων Ακρόπολης Αθηνών δηλαδή του Φιλοπάππου, της Πνύκας και των Νυμφών, ως πόλων μητροπολιτικού πρασίνου εντός του αστικού ιστού, με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που υπαγορεύουν ο δασικός χαρακτήρας τους και ο κοινωφελής προορισμός τους ως χώρων πρασίνου ιδιαίτερης περιβαλλοντικής, ιστορικής και αισθητικής αξίας.

Η αποδοτική και αποτελεσματική διοίκηση, διαχείριση, και η εν γένει προστασία του Εθνικού Κήπου και των Δυτικών Λόφων Ακρόπολης Αθηνών, ως πόλων μητροπολιτικού πρασίνου εντός του αστικού ιστού και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τη κοινωνία και την οικονομία της πόλης.

Εμπιστοσύνη, Υπευθυνότητα, Διαφάνεια, Σεβασμός, Καινοτομία, Βιωσιμότητα και Ανθεκτικότητα

Η εξέλιξη της Εταιρίας ώστε να εδραιωθεί ως εταίρος που αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη και καινοτομία και για άλλους χώρους πρασίνου πέρα από τον Εθνικό Κήπο και των Δυτικών Λόφων Ακρόπολης Αθηνών.

Ο προσανατολισμός της Εταιρίας στρέφεται προς την δημιουργία στρατηγικής αξίας μέσω της αποκατάστασης, συντήρησης & ανάπτυξης των χώρων «πρασίνου» που θα κατέχει στην διαχείριση της.

Οι χώροι να αποτελέσουν πνεύμονες πρασίνου, βιοποικιλότητας, πολιτισμού, ψυχαγωγίας και αναψυχής και να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των Αθηναίων.

Διοικητικό Σύμβούλιο

Η εταιρεία διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος Αθηναίων ή πρόσωπο που εκείνος υποδεικνύει. Τα υπόλοιπα δέκα (10) μέλη ορίζονται από το εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α’ 134). Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Μπορεί να ανανεώνεται απεριόριστα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται:

Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης

Πρόεδρος
Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευάγγελος Ευθυμίου

Αντιπρόεδρος
Γεωπόνος

Νικόλαος Φουρναράκης

Διευθύνων Σύμβουλος
Οικονομολόγος – Επιχειρηματίας

Ανδρέας Παπανδρέου

Μέλος
Κοινωνιολόγος

Μάρω Ευαγγελίδου

Μέλος
Αντιδήμαρχος Αθηνών

Αμαλία Καραγκούνη-Κύρτσου

Μέλος
Oμ. Καθηγήτρια Βιολογίας ΕΚΠΑ

Γεώργιος Αποστολόπουλος

Μέλος
Πολιτικός Μηχανικός

Βασιλική Γεννηματά

Μέλος
Ομ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Άννα Φιλίνη

Μέλος
Αρχιτέκτων – Ζωγράφος

Στυλιανός Λάμπρου

Μέλος
Οικονομολόγος – Λογιστής

Θεσμικό Πλαίσιο

Θεσμικό Πλαίσιο