Στις 25 & 26 Μαΐου 2023 έλαβε χώρα το 6ο Forum του European Route of Historic Gardens στα Uffizi Galleries της Φλωρεντίας με τίτλο: “A Europe of United Gardens”

Εκ μέρους της Εθνικός Κήπος Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε. συμμετείχε με ομιλία του, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νίκος Θυμάκης, Γεωπόνος MSc, υποψήφιος διδάκτορας Αρχ. Τοπίου και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (POLIMI).

Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος της ομιλίας του κ. Θυμάκη ήταν «Το Πικιωνικό Τοπίο του Λόφου του Φιλοπάππου και άλλες ιστορίες Βοτανικών Κήπων κα Ιστορικών Πάρκων και Κήπων στην Ελλάδα. Ανασκόπηση με το βλέμμα στον μελλοντικό τους ρόλο στην Πολιτιστική Κληρονομιά της χώρας». Μέσα από αυτήν την παρουσίαση, δόθηκε η ευκαιρία στο ακροατήριο και στους κατ’εξοχήν ειδικούς στο θέμα να γνωρίσουν περισσότερο τον Πικιώνη με την εξ αγχιστείας ιδιότητά του ως «Αρχιτέκτον Τοπίου», όπως το κατέδειξε τόσο στο έργο του Φιλόπαππου και της Ακρόπολης , μα και στον δημοφιλή «Παιδικό Κήπο» της Φιλοθέης. Το υψηλού επιπέδου επιστημονικό-ακαδημαϊκό και στελεχειακό ακροατήριο έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο του Πικιώνη, το μέλλον της διαχείρισής του καθώς και την προσέγγιση του έργου αυτού ως τοπόσημο σαν πεδίο Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Στην παρουσίαση αναφέρθηκε η προσπάθεια της «Εθνικός Κήπος Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε» για τη διαχείριση των χώρων ενδιαφέροντός της, το Δίκτυο Βοτανικών Κήπων Ελλάδος (που συμμετέχει ο Εθνικός Κήπος, έχοντας και αυτήν την ιδιότητα). Επίσης, έγινε εκτενής αναφορά στην προσπάθεια του Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου (ΠΣΑΤ) με την ομάδα εργασίας για τους Ιστορικούς Κήπους και Πάρκα που προσπαθεί να βάλει «πλαίσιο» για αυτούς στην χώρα μας και κάνει την σχετική έρευνα και εργασία.

Η συμμετοχή του Εθνικού Κήπου στο European Route of Historic Gardens στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων, αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός, που τονίζει την ιστορική, περιβαλλοντική και κοινωνική αξία του Εθνικού Κήπου.

Η Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων, πιστοποιημένη από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2020, έχει στόχο την προβολή, την ανάδειξη και προστασία των ιστορικών κήπων, ως κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Από φέτος ξεκινά και η ετήσια έκδοση του περιοδικού του ERHG με τίτλο «Πράσινος Κήρυκας» (Green Herald), όπου στο επόμενο τεύχος θα φιλοξενήσει και τη δημοσίευση που προκύπτει από την παρουσίαση για τον Πικιώνη και του Φιλοπάππου του κ. Θυμάκη.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι προτάθηκε από το Συμβούλιο του ERHG, η διοργάνωση του 2025 να γίνει στην Ελλάδα.

ΦΩΤ1. Το μέλος του ΔΣ κ. Θυμάκης Νικόλαος παραλαμβάνει την βεβαίωση συμμετοχής του Εθνικού Κήπου στον Οργανισμό ERHG από τον απερχόμενο πρόεδρο κ. Jaume Dulsat και τον διάδοχό του κ. Lukasz Przybylak.

ΦΩΤ 2. Ομαδική της Συνέλευσης