Στον Εθνικό Κήπο, υπάρχει ένας σημαντικός πληθυσμός ώριμων δέντρων, τα οποία διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα και την εικόνα του.

Κάποια από αυτά χρονολογούνται από την αρχή της δημιουργίας του Εθνικού Κήπου και η ηλικία τους ξεπερνά τα 180 έτη.

Μερικά χαρακτηριστικά δένδρα της κατηγορίας αυτής, είναι οι μεγάλες άριες, οι συστάδες κυπαρισσιών, πλάτανοι, ουασινγκτόνιες, πεύκα, καζουαρίνες, φτελιές, γλεδίσχιες, σοφόρες, ευκάλυπτοι, φυτολάκκες, λιβιστόνες, κανάριοι φοίνικες, κα.

Τα δένδρα αυτά συνδέονται στενά με την ιστορία του Κήπου και της πόλης, έχουν υψηλή περιβαλλοντική αξία (υψηλότερα ποσοστά σκίασης, φωτοσύνθεσης, δέσμευσης CO2, αντιδιαβρωτική δράση) και βιολογική αξία (δένδρα ισχυρού γονότυπου, τα οποία κατάφεραν να επιβιώσουν σε δυσμενείς συνθήκες: ατμοσφαιρική ρύπανση, εντομολογικές ή άλλες προσβολές, και σε συνθήκες ισχυρού ανταγωνισμού – φως, θρέψη, νερό).

Αποτελούν συνεπώς άμεση προτεραιότητα, τόσο ως προς την καταγραφή τους όσο και ως προς την διαχείρισή τους, ενώ η στοχευμένη αξιολόγηση, συντήρηση και κλάδευση τους, θεωρείται σημαντική ευθύνη και υποχρέωση.

Οι εργασίες που υλοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα αφορούν σε αυτά ακριβώς τα δένδρα και περιλαμβάνουν:

• Τον έλεγχο της στατικής τους επάρκειας, με χρήση όλων των σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης,
• Την ασφάλιση κλάδων ή μεγάλων βραχιόνων με τη μέθοδο cabling,
• Στοχευμένες κλαδεύσεις.

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν οι εξειδικευμένοι/πιστοποιημένοι «tree technicians» και «tree workers» κατά την διάρκεια υλοποίησης των εργασιών.