Ο Εθνικός Κήπος αποτελεί ένα μοναδικό ιστορικό κήπο, ένα σημαντικό αστικό βιότοπο, ένα δροσερό σημείο χαλάρωσης και ηρεμίας για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της Αθήνας.

Λόγω του μικρού μεγέθους του Εθνικού Κήπου, των στενών μονοπατιών του και του αυξημένου αριθμού επισκεπτών, οι οδηγοί ποδηλάτων υποχρεούνται να κατεβαίνουν από αυτά και να τα οδηγούν βαδίζοντας, ώστε να μη
δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των περιπατητών του Εθνικού Κήπου, οι οποίοι έχουν πάντα προτεραιότητα (σύμφωνα με το άρθρο 40, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).

Τα παραπάνω ισχύουν, για τους ίδιους ακριβώς λόγους, και για τις περιπτώσεις των scooters και των πατινιών κάθε είδους.

The National Garden is a unique historical landmark, an important urban habitat, a cool place of relaxation and tranquility for all residents and visitors of Athens.

Due to the National Garden’s small size, its narrow paths and the increased number of
pedestrian visitors, cyclists are obliged to walk their bikes, so that they do not cause obstacles or danger to the pedestrians of the National Garden, who always have priority (according to Article 40, of the Road Traffic Code).

This rule applies, for exactly the same reasons, to scooters and skates of all kinds.