«Ανακοινώνουμε την πρόσφατη ένταξη του Εθνικού Κήπου, στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων – European Route of Historic Gardens. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, που τονίζει την ιστορική, περιβαλλοντική και κοινωνική αξία του Εθνικού Κήπου.
Η Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων, πιστοποιημένη από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2020, στόχο έχει την προβολή, την ανάδειξη και προστασία των ιστορικών κήπων, ως κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά».

“We are pleased to announce that National Garden has entered the European Route of Historic Gardens. This is an important award that emphasizes the historical, artistic and social value of National Garden .
The European Route of Historic Gardens, certified by the Council of Europe, aims to promote and highlight the heritage of different European countries and cultures as a common cultural heritage.”